Bảng giá vàng PNJ hôm nay mới nhất

Bảng giá vàng PNJ hôm nay - https://tapchitaichinh.net/xem-bang-ty-gia-vang-online-hom-nay-sjc-doji-pnj-9999-24k-18k-24h

Bảng giá vàng PNJ ngày 05/05/2018

(Cập nhật lúc 13:26)
Khu vực Loại Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
TP.HCM Bóng đổi 9999 36,420 05/05/2018 08:19:21
PNJ 36,420 36,920 05/05/2018 08:19:21
SJC 36,600 36,780 05/05/2018 08:19:21
Hà Nội PNJ 36,420 36,920 05/05/2018 08:36:57
SJC 36,650 36,740 05/05/2018 08:36:57
Đà Nẵng PNJ 36,420 36,920 05/05/2018 08:19:21
SJC 36,600 36,780 05/05/2018 08:19:21
Cần Thơ PNJ 36,420 36,920 05/05/2018 08:19:21
SJC 36,600 36,780 05/05/2018 08:19:21
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 36,420 36,920 05/05/2018 08:19:21
Nữ trang 24K 35,870 36,670 05/05/2018 08:19:21
Nữ trang 18K 26,250 27,650 05/05/2018 08:19:21
Nữ trang 14K 20,200 21,600 05/05/2018 08:19:21
Nữ trang 10K 14,010 15,410 05/05/2018 08:19:21